...

ภาพกิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรมนำน้องน้อยย้อนรอยอดีต กิจกรรม "ภัณฑารักษ์มัคคุเทศก์น้อยและทูตพิพิธภัณฑ์" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ วันที่ 26 เมษายน 2558 กับเยาวชนในจังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

(จำนวนผู้เข้าชม 588 ครั้ง)